.Simsalabims blogís malé vzdušné čarodějky Johanky :) * tma * BS

DM 1

25. března 2008 v 12:52 | Emma |  Pentagramus
Corey Seithr, Voda, 1.r.
DC 1
1. díla s elfy
EDDA - zde jsou elfové nazýváni původním názve, a to Álfové
- zmínku o nich najdeme např. v písních: Lokiho pře, Píseň o Trymovi, nebo Píseň o Helgim, vítězi na Hundingem
Zaklínač - A. Sapkowski - 3. kniha se přímo jmenuje Krev elfů
Eragon, Eldest - Ch. Paolini - elfové zde žijí ve městě zvaném Ellesméra, kde jim vládne krásná Islanzadí, jejíž dcerou je láska hlavního hrdiny Arya
Hobit - J. R. R. Tolkien
Lord of the Rings - J. R. R. Tolkien - I. Společenstvo prstenu, II. Dvě věže, III. Návrat krále (všechny tři díly byly zfilmovány na Novém Zélandě režisérem M. Jacksonem)
2. elfové Ardy
Ardy = rasy Středozemě (Dúnadani, Lidé, Elfové, Trpaslíci)
Elfové - nazývají sami sebe "Prvorození", stvořil je Eru, mají nejblíže k bohům a přírodě
- jsou nesmrtelní, zabít je lze jen násilně, žijí historií
- straní se světa, bývají lhostejní
- jsou vysocí, krásně rostlí, světlé pleti, mají melodické hlasy
a) Noldor - nejmocnější a nejvznešenější z elfů, učili se u Valar, ale vrátili se ke svým příbuzným do Valinoru (někteří padli v boji)
- mají šedé oči, tmavé vlasy (až na zlatovlasý rod Finrodův)
b) Sindar - na počátku věků odmítli jít za Valar ze Středozemě
- milují tanec, zpěv a život v míru
- mají zelené nebo jasně modré oči a většinou hnědé vlasy
c) Lesní - Valar se jich báli, Noldor se jich stranili
- skrývají se ve stínech temného hvozdu, v lese se jejich bojovníkům nevyrovná žádný smrtelník
- mají tmavé oči i vlasy
Sídla elfů - Roklinka ( Půlelf Elrond, pár urozených Noldor, povětšinou však Sindar)
- Šedé přístavy ( Sindar a zbytek Mořských elfů)
- Lothlórien ( vládne zde Celeborn po boku Galadriel, Sindar a Lesní)
- Temný hvozd ( král Thranduil, Lesní elfové)
Letopisy (výběr)
První věk - po svrhnutí Morgotha se Noldor vrátili na daleký Západ do Eressei, přes Moře odešli i mnozí Sindar.
Druhý věk
750 - Noldor zakládají Eregion
c. 1500 - elfí kováři poučení Sauronem dosahují vrcholu svého umění, začínají kovat Prsteny moci
c. 1590 - v Eregionu zhotoveny 3 prsteny
1693 - válka elfů se Sauronem (prsteny ukryty)
1697 - Eregion zpustošen
3430 - tvoří se Poslední spojení elfů a lidí
3434 - spojenci porazili Saurona
Třetí věk
109 - Elrond se oženil s Celebrían (Celebrova dcera)
130 - narození jejich synů Elladara a Elrohira
241 - narození Arwen Undómiel
3. rozdíl mezi černou a bílou magií
Bílá magie (Magia Alba) - řídí se zásadami třinácti sil čarodějnice, je spojována s kouzlením pravou rukou a v základní vrstvě magie se symbolem pentagramu obráceného špicí vzhůru
- jejím cílem je nezištná pomoc jiným lidem, bývá označována jako protiklad černé magie, nazývána také "čistá magie"
Čarná magie (Magia Nigra) - název pochází zřejmě z perštiny, je spojována s levou rukou a v nižším stupni zasvěcení s pentagramem špicí dolů
- dle dávných pověr spočívá v napadení někoho prostřednictvím zaklínadel a obřadů, které mají dané osobě uškodit
- praktikovat ji mohou jen vyrovnané zkušené čarodějnice, jež jsou k sobě upřímné a ví, jaké jsou jejich možnosti; mladým čarodějkám je zakazována, jelikož je může ovládnout
- bývá sem zařazován satanismus, sexuální magie, woodoo, někdy též santería, šamanismus či spiritismus
Můj názor - je to jako jin-jang, obě magie v sobě skrývají kapku z té opačné, hranice mezi nimi je těžko rozpoznatelná
Čerpáno z:
1. vlastní knihovna, EDDA
2. internet - arda.d20.cz
3. moje Kniha stínů I., moje Kniha stínů II., internet - darkprincess.blog.cz
Corey Seithr, Voda, 1.r.
DC 2
1. Mutační proces v okolí "fontán"
"Fontány" vznikají samovolným vyvěráním magické síly ze země, pokud se v daném místě objevuje velká koncentrace magie, uniká tímto způsobem do okolí a přetváří své okolí (mutace).
- Přetváření flory se projevuje na obyčejných rostlinách, ale především na bylinách, které jsou takto proměněné používány do nejrůznějších lektvarů, jako artefakty nebo pomůcky při rituálech. Např.: Žluté tulipány zmenšují svůj květ a zužují listy, v další fázi vyvěrání magie se kolem okvětních lístků utvoří bílé listy, až se nakonec tulipány podobají spíše narcisům. Sedmikrásky získávají na síle a rostou do výšky, tvoří se tak kopretiny. Zvonky přecházejí z růžového zbarvení přes tmavě rudou do fialova a jejich houpající se tyčinky získávají křišťálově zvonivý zvuk.
- Přetváření fauny se projevuje vznikem některých druhů kouzelných zvířat a jejich vývojem. Např.: Ze země vylezli krtci, ze zvědavosti otevřeli oči a závanem magie získali zrak, jejich těla vyrostla a ocásky se prodloužily v ocasy - vyrostly z nich černé kočky a jim poté příroda přiřkla i další barvy. Kočky se časem zatoulaly do světa elfů a později i lidí, avšak ty, které zůstaly v blízkosti "fontán" se nadále formovaly až se postavily na zadní nohy a dosáhly až metrové výšky - vznikly kočkodlaci.
2. Jak by se vyvíjeli Elfové, kdyby nedošlo k objevení se lidí v Ardě? - můj názor
Noldor (nejvznešenější) by dále pěstovali svoje magické umění a přemítali nad moudrostí historie a psali o ní ságy.
Sindar (milují tanec, zpěv a život v míru) by pořádali velkolepé oslavy přírody, prozpěvovali rostlinám a tančili kolem nich, aby rostly do krásy, pěstovali by nové rostlinné druhy.
Lesní (skrytí ve stínech temného hvozdu) by se starali o své stromy a jejich letokruhy a hráli by na schovávanou.
Možná by později došlo i k jakési alianci mezi Noldor a Sindar, příroda by byla formována krásou a moudrostí zároveň, avšak pochybuji o tom, že by Lesní elfové byli ochotni se do této aliance přidat a naučit překrásnou přemoudrou přírodu ještě tajemnosti.
Čerpáno z: učebnice pro 1.r., inspirace Eragonem a Eldestem od Ch. Paoliniho (viz. kočkodlaci a zpívání rostlinám), notná dávka fantazie (pokud to nevadí...)
Corey Seithr von NightElfová, voda, 1.r.
DC 3
1. globální pohromy a katastrofy
učebnice
- Wurm (doby ledové)
- přelet pozůstatků planety Marduk - vznik planetového reliktu, který se objevuje po 6.tis. letech
- magnetická síla Marduka - působí výkyvy zemské osy, vznik záplav, tektonická činnost, pohyb zemských ker
- zrychlení pohybu kontinentů - některé zanikají, jiné vznikají - z toho plyne vysoká úmrtnost lidí, dále duchovní i genetické změny lidstva
- tato různá stadia v mezidobích označujeme jako KLAPY lidského vývoje
- pomocné faktory: pandemie, globální války ...
můj názor
- význam pohrom: aby si člověk uvědomil, jak ubližuje přírodě, a že by měl žít v úctě k Matce Zemi, která nás všechny porodila, živila a obstarávala, dokud jsme se my, její děti, v touze po moci nevzbouřili a nezačali jí ničit.
2. jak vznikne Nemág
učebnice
- Nemág = člověk nemagický
- vzniká spojením Nemága a Mága, ale i dvěma Mágům se může narodit Nemág (nepředá se potřebný gen a vlastnosti)
- nebo vzniká vyloučením Mága ze společenství Mágů, nebo jeho neschopností provozovat magické techniky
- Nemágové žijí buď s Nemágy nebo jako pomocníci Mágů
můj názor
- Nemág vznikne, když čaroděj hrubě poruší daná magická pravidla - ztratí tak svoji kouzelnou moc
Corey Seithr von NightElfová, voda, 1.r.
DC 3
1. Eposy a báje, kde jsou patrné účinky magie
EDDA - Vikingská mytologie: vystupují zde bohové, vědma, magie
Epos o Beowulfovi: pochází z Anglie
Epos o Gilgamešovi: Gilgameš by z části člověk, z části bůh, objevuje se zde divoch Enkidues, který dostane tajemnou nemoc, působí jedovatý dech souhvězdí Býka
Epos o Atrachasisovi: mezopotámský příběh, boj starší a mladší generace bohů
Vergilius - Aeneis: byl podřízen bohům a osudu
Sofokles - král Oidipus: král Kreón přichází na začátku z věštírny, Oidipus vynese kletbu, na toto dílo navazuje Antigona
Homér - Iliada a Odyssea
Euripides - Media: použije jed
Město Mínotaurovo: Ariadna se miluje s posvátným bílým býkem a z tohoto spojení vzniká zuřivá stvůra Mínotaurus, je uvězněn v labyrintu
O Europě: řecká pověst, zamiluje se do ní nejvyšší bůh Zeus
E. Petiška - Staré řecké báje a pověsti
- Hekaba: má strašlivý sen
- Paris: setkání s bohyněmi Hérou, Athénou a Afroditou
E. Petiška - Odysseovy cesty: vystupují zde různí bohové
E. Petiška - Ovidiovy Proměny:
- Publius Ovidius Naso (18 př.n.l.), římský velmi nadaný básník
ERÓS A PSYCHE
Nejmladší královská dcera Psyche byla ze všech žen nejkrásnější. Lidé o ní říkali, že je nová Afrodite. Přinášeli jí oběti a na opravdovou bohyni zapomínali. To si samozřejmě nedala Afrodite líbit a pověřila syna Eróta, aby Psyche zasáhl šípem lásky. Měla si vzít toho nejhoršího muže. Jakmile Erós Psyche spatřil, neuposlechl.
Obě starší královské dcery se vdaly a žily u svých manželů. Král byl smutný, že Psyche nikoho nemá a ptal se bohů, co s tím. Dostal radu, ať dceru oblékne jako do hrobu a zavede na skálu. Tam pro ni přijde ženich. Psyche ze skály zanesl Zefýr do nádherného údolí. V zázračném zámku ji přivítal tajemný hlas, připravil lázeň a vzácné pokrmy. V noci k ní přišel manžel a říkal, že nesmí spatřit jeho tvář. Slíbila, že se o to nebude pokoušet a že u něho zůstane.
Mezitím rodiče dostali strach a sestry se vypravily na onu skálu. Volaly Psyche a ta poručila Zefýrovi, aby je přinesl před zámek. Pak jim ukázala celou tu nádheru. Bledly závistí a chtěly vidět manžela.
Psyche jim nic neprozradila . Doma sestry rodičům lhaly a předstíraly, že Psyche nenašly. Za několik dní přišly znovu a vyzvídaly o manželovi. Psyche zapomněla, co jim vykládala minule a nová lež byla sestrám podezřelá. Přišly ještě jednou a namluvily jí, že ten muž je drak. Ať si připraví na noc lucernu i nůž a ať ho zabije. Vyděšená Psyche čekala,a jak usnul, posvítila na něj. Spatřila vedle sebe boha Eróta. V úžasu mu kápla olej z lampy na rameno.
Erós odletěl za matkou, dostal horečku. Marně ho Psyche hledala po lesích. Šla za sestrami a ty rychle běžely za Zefýrem, protože chtěly Psyche nahradit, ale zabily se.
Afroditiny pomocnice odvedly Psyche za bohyní. Ta uložila krásce úkoly : přebrat směs sedmi druhů zrn, vzít od divokých ovcí chomáč vlny, nabrat vodu z černého podsvětního pramene a od Persefone přinést mast na Erótovu spáleninu. Nakonec vše dobře dopadlo, Zeus se za Psyche přimluvil, učinil ji nesmrtelnou a konala se vytoužená svatba.
V. Zamarovský - Bohové a hrdinové antických bájí
ORFEUS A EURYDIKA
- syn múzy Kalliopy a boha Apollóna, největší pěvec a hudebník z řeckých mýtů
Byl to zázračný umělec. Všechny dojímal. Velmi miloval svou ženu Eurydiku. Jednou však šlápla na zmiji a ta ji uštkla. Její smrt ho velice trápila. Rozhodl se, že si vyžádá svou ženu od Háda. Zazpíval mu píseň o své lásce k Eurydice a Háda to tak dojalo, že řekl, že mu Eurydiku vrátí zpět na svět. Měl však jednu podmínku. Až půjdou z podsvětí nesmí se na Eurydiku otočit. On souhlasil. Celou cestu se ovládal a před vstupem do říše živých to už nevydržel a ohlédl se. Už viděl jen stín. Ztratil ji. Chtěl se ji ještě jednou pokusit vzít zpátky, ale už se mu to nepodařilo. Svou manželku spatřil až za čtyři roky, když zemřel.
OIDIPUS
- syn thébského krále Láia a jeho ženy Iokasty, jeden z nejtragičtějších hrdinů řeckých mýtů
Král Láia se dozvěděl, že zahyne rukou svého syna. Když se mu tedy narodil, dal ho otrokem odnést do lesa zvěři. Otrokovi ho bylo líto a tak ho odnesl pastýři. Ten ho pak dal králi Polybovi, který neměl děti. Když Oidipus vyrostl, dozvěděl se, že je nejspíš nalezenec. Šel se tedy zeptat věštkyně. Ta mu řekla, že zabije svého otce a ožení se se svou matkou a bude s ní mít děti. Jména rodičů mu neřekla, ale on věděl, že se nemůže vrátit zpět k Polybovi. Vypravil se do Théb. Na cestě zabil starce, byl to jeho otec Láios. Na hoře u Théb se usadila obluda Sfinx. Každého kolemjdoucího zastavila a dala mu otázku, když ji nerozluštil, zabila ho. Oidipus za ní šel, aby zachránil ostatní lidi. Uhodl hádanku a obluda zemřela. Oidipus se stal králem a vzal si za ženu vdovu po Láiovi, svou matku Iokastu. Vše šlo podle věštby. Časem se stal otcem Antigony, Ismény, Eteokla a Polyneika.
A. Jirásek - Staré pověsti české
O Krokovi a jeho dcerách - Krok byl soudce, starosta mocného rodu. Měl tři dcery - Kazi, Tetu a Libuši. Kazi znala různé koření a jeho moc. Teta se bála bohů a proto jim dávala oběti a modlila se k nim. Libuše byla chytrá a po Krokově smrti se stala kněžnou, sídlila na Vyšehradě a lidu vládla moudře a spravedlivě.
2. Proč jsou hrdinové lidé bez božských sil?
Aby se v nich čtenář či posluchač mohl vidět, ztotožnit se s nimi, aby věděl, že i on je schopen dobrých a hrdinských skutků a že to nesmí nechávat na polobozích a bozích.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama